Stell av gravstedet

Beplantning, vedlikehold og tilsyn

Familie og etterlatte kan av naturlige årsaker ikke alltid sørge for vedlikehold av et gravsted. 
Vi i Gravstell kan hjelpe.

Vårplanting og stell før 17.mai

Vi rydder på gravstedet etter vinteren, og planter  blomster som tåler vårt klima.
Kr 840,- 

Sommerplanting og stell

I tillegg til innkjøp og planting av sommerblomster, besørger vi også vanning, kantklipping og luking gjennom sommeren.

Grunnet vårt harde klima planter vi vanligvis sommerblomster tidligst 10.juni
Kr 1410,-

Høstplanting og stell                                                             

Vi fjerner sommerblomster og planter høstlyng.
Foregår i september. Er det godt sommervær lar vi sommerblomstene stå lenger før vi planter om.
Kr 1120,-

Vår, sommer og høstplanting med stell

Inneholder planting vår, sommer og høst.
Vanning og vedlikehold gjennom hele sesongen. 

kr 3370,-

Mosekrans og lystenning til jul

inkludert gravlys.

kr 710,-

  • Administrasjonsgebyr på kr 295,- ved førstegangsetablering av gravstell avtale.

Du kan fylle ut skjema, send epost til post@gravstell.no eller ringe tlf: 48 03 50 65 for bestilling.   

Avtalen om gravstell gjelder for ett år av gangen.